Mapapredajňa sa nachádza 30m od kruhového objazdu k Novej Nemocnici smer Kolárovo

Kontaktné údaje


Majiteľ Predajňa IČO: 41 761 952
Beata Volšíková J.Simora č. 6 DIČ: 1028684173
Nové Zámky
940 01
Slovensko Číslo účtu: SK98 0200 0000 0020 5847 8057
Tel: E-mail:
+421 905/488 611 info@nabytok-belgica.sk

Otváracia doba


Utorok 09:00 - 16:30
Pondelok až Sobota po telefonickej dohode - 0905 488 611

Virtuálna prehliadka